Общи условия за ползване на сайта HANDCRAFT.BG (ver.1 – месец 05.2021)

HANDCRAFT.BG е интернет сайт, който дава възможност на потребителите му да търсят или да публикуват обяви за авторски изделия или творби. Авторите (творците) могат да публикуват и полезни материали или презентации в секция БЛОГ на сайта. Тези общи условия уреждат отношенията между посетителите и ползвателите на HANDCRAFT.BG и „ПЧП България“ ЕООД, като собственик на тази сайт за обяви.

Посетителите и ползвателите на сайта HANDCRAFT.BG, които доброволно са достъпили сайта или са били пренасочени към него от друг сайт или търсачка, следва да се запознаят с настоящите общи условия и да се съгласят с тях, в случай на ползване на услугите. При несъгласие с тези условия, потребителят следва да напусне сайта.

Настоящите общи условия важат в еднаква сила, както за регистрираните ползватели, така и за нерегистрираните такива.

Общите условия подлежат на актуализация по всяко време от страна на собственика на сайта, когато такива промени са наложени от нормативни, организационни или технически изисквания с оглед безпроблемното функциониране на сайта и защитата на личните данни.

На сайта се публикуват само общите условия в последната им актуализация.

Създаване на профил в HANDCRAFT.BG 

За да се възползвате от пълната функционалност на сайта HANDCRAFT.BG (уебсайта), Вие следва да създадете свой профил. Когато създавате Вашият профил, Вие трябва да въведете вярна, точна и пълна информация.

Достъп до профила

Единствено Вие сте отговорен за дейностите чрез Вашия профил и респективно трябва да предпазвате паролата си за достъп до профила от неоторизирани посещения. В този смисъл, Вие не можете да използвате чужд профил без позволение. В случай на нежелан достъп до профила Ви, следва незабавно да уведомите собственика на сайта HANDCRAFT.BG .

HANDCRAFT.BG не носи отговорност за загуби във Вашия профил, причинени от неоторизиран достъп. Но, Вие можете да бъдете отговорни за нанесени загуби на HANDCRAFT.BG, от такъв нерегламентиран достъп.

Тези общи условия са валидни от момента, в който посетителят влезе за пръв път в сайта или създаде свой потребителски профил (акаунт). Същите се считат за приложими при всеки осъществен достъп да сайта и използване на услугите му чрез неговите функционалности. Действието им се прекратява със заличаване на потребителския профил – изтриване на профила от лицето или от администратора на сайта, след подаване на заявка до него. Потребителят остава отговорен за своите действия в или чрез своя профил в сайта, и след  датата на неговото закриване.

Съгласно настоящите общи условия, само регистриралите се потребители могат да публикуват обяви на сайта HANDCRAFT.BG. В тези случаи за тези лица се събират и обработват лични данни. Информация за това можете да намерите в Политиката за поверителност и в Политиката за бисквитките.

Сайта HANDCRAFT.BG може да съдържа връзки към сайтове на трети страни, за които HANDCRAFT.BG няма контрол и не носи отговорност за тяхното съдържание, права на достъп, условия за ползване и политики.

Това освобождава HANDCRAFT.BG, съответно „ПЧП България“ ЕООД, от всякакви юридическа отговорност, възникнала в резултат на употребата от Ваша страна на сайтове – собственост на трети страни.

ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА САЙТА

Отзиви и Оценка

Предвидено е регистрираните потребители да могат да изпращат през сайта отзив и/или да дават оценка на всяка публикувана обява.

Докладване на обяви

Създадена е възможност потребителите да могат да докладват на администратора на сайта обяви, за които имат съмнение за нарушения. Докладването трябва да бъде представено с мотивирани аргументи към съответната обява.

Изпращане на съобщения

Всеки регистриран потребител може да изпраща лично съобщение до автора чрез използване на бутона „Изпрати запитване по обява“.

Коментари под публикувани обяви

Сайтът HANDCRAFT.BG не поддържа възможност за потребителски коментари под публикуваните обяви.

Обяви

 • Обяви могат да бъдат публикувани на сайта HANDCRAFT.BG само след успешна регистрация и създаване на потребителски профил (акаунт);
 • Всеки регистриран потребител има право да публикува неограничен брой безплатни обяви в секция + ДОБАВИ ОБЯВА на менюто. Заплащане се предвижда само за публикуване на препоръчани (VIP) обяви;
 • Обявите се създават във форма за обяви, като потребителят следва да попълни изискуемите полета, предоставяйки коректна, точна и вярна информация в съдържанието. Сайта HANDCRAFT.BG не носи отговорност относно публикуваното от потребителя съдържание, както и за последствията от публикуването му;
 • Потребителят избира (под)категорията на съответната обява, според нейното съдържание. Обявата може да бъде публикувана в повече от една (под)категория;
 • Обявата става публична (видима) на страница „ПРОДУКТИ“ на сайта HANDCRAFT.BG за срок от 30 (тридесет) календарни дни, едва след преглед и одобрение от администратор за спазване на общите условия;
 • Обявите се съхраняват и управляват в секция MY ACCOUNT на менюто, където могат да бъдат редактирани, скрити или изтривани;
 • Препубликуването на обявата за нов период от 30 дни е безплатно и отново се одобрява от администратор;
 • Публикуването на обява със статус „препоръчана“ (VIP) се заплаща;
 • Редакция на публикувана обява може да бъде извършена по всяка време през срока на нейното действие – 30 дни;
 • Потребителят може сам да изтрие публикувана от него обява в рамките на срока й на валидност – 30 дни;
 • Обявите могат да бъдат споделяни на други сайтове или приложения само чрез способите, предвидени във функционалностите на сайта;
 • Обяви, публикувани в разрез с настоящите общи условия, без значение безплатно или срещу заплащане, се премахват от администратора на сайта без предупреждение и без право на компенсация.

Администраторът на сайта има право да откаже публикуването на обяви в следните случаи:

 • От потребители, за които е установено системно нарушение на общите условие;
 • Обяви с нецензурно или обидно съдържание, без значение дали за тях е заплатена услуга;
 • Обяви, за които не може да се провери достоверносттта или истинността на съдържанието им или на авторството им, без значение дали за тях е заплатена услуга;
 • Обяви, чието съдържание нарушава принципите за недопускане на дискриминация и равнопоставеност, използването на обиден език и квалификации, както и непочтено поведение, без значение дали за тях е заплатена услуга.
 • При отказ за публикуване на обява, заплатената за нея сума подлежи на връщане на потребителя.

Статус на обявите

По своя статус обявите биват два вида:

 • Изчакваща одобрение
 • Публична.

С ползването на сайта HANDCRAFT.BG, Вие се съгласявате:

1. Да не разпространявате части или съдържание от уебсайта в друга среда, включително, освен чрез описаните по-горе способи.

2. Използвайки сайта да не придобивате лични данни, за да се свързвате с потребителите на уебсайта за Ваши или на трети страни рекламни кампании и търговски цели.

3. Достъпът до потребителското съдържание на сайта и нейните функционалности е в следствие на  заявеното от Вас съгласие с разписаните тук общи условия. Сайта HANDCRAFT.BG си запазва всички права по отношение на уебсайта и съдържанието в него, включително за незаявени такива.


ВАЖНО: ПЧП България ЕООД е консултантска компания, която предоставя бизнес услуги чрез уебсайта HANDCRAFT.BG. Компанията не претендира да е брокерска или посредническа агенция, целяща да получи комисионна от извършени чрез сайта сделки. HANDCRAFT.BG дава възможност на потребителите си директно да общуват помежду си, като сделките и разплащанията между тях не се осъществяват посредством сайта.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

en_USEnglish